top of page

Ordinær generalforsamling d. 4. maj 2023

Inden generalforsamlingen er der en uformel fællesspisning kl. 17.00-18.00 - tag en ret med til vores fælles bord. Sig til hvis du vil tage noget kage med til mødet!

 

RØFF's årlige generalforsamling: torsdag den 4. maj 2023 kl. 18.00-19.30
på KunstSmedjen på Musicon, Bagtæppet 8, 4000 Roskilde.

Ifølge vedtægterne er der følgende dagsorden:

  1. Valg af stemmetællere

  2. Valg af dirigent

  3. Bestyrelsens beretning

  4. Regnskabsaflæggelse og fremlæggelse af budget

  5. Fastlæggelse af kontingent

  6. Behandling af indkomne forslag

  7. Valg af 5-7 bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter

  8. Valg af ekstern revisor

  9. Eventuelt

Der er ingen indkommende forslag.

Alle i bestyrelsen ( Lucia, Tine Munk, Hanne Østregård, Kai, Nanna og  Susanne Stelling ) genopstiller, men der er altid plads til flere medlemmer eller suppleanter i bestyrelsen.
Du må meget gerne allerede nu overveje, om du kunne have lyst til at blive en del af bestyrelsen.

 

Vi håber at mange røff medlemmer har tid og lyst til at deltage i generalforsamlingen, da det er en god mulighed for at mødes og komme med input og feedback til foreningens videre arbejde.

 

På bestyrelsens vegne,

Lucia Carriere (Formand)

RØFF giver dig muligheden for at købe poser med blandede lokale økologiske grønstager hver torsdag.

Vi holder til i KunstSmedjen

Bagtæppet 8

4000 Roskilde

Poserne bliver 

pakket og udleveret

 mellem kl. 16.15-18.00

hver torsdag,

og hvis du har tid,

byder vi på en kop kaffe eller te.

Du er mere end velkommen til at kigge forbi, hvis du har spørgsmål eller bare er nysgerrig på at høre mere om RØFF. 

Vi plejer have et par ekstra poser, hvis du har lyst til at prøve en pose. 

 

bottom of page